Privacy verklaring


Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG, in Europa GDPR genaamd) van toepassing. Ik heb deze privacy verklaring opgesteld omdat ik hecht aan de privacy van mijn klanten en de bezoekers van de website sonjakeuknietfotografie.nl. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via sonja@sonjakreuknietfotografie.nl.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.


Identiteit

Mijn identiteit is Sonja Swager. Ik sta als eenmanszaak ingeschreven bij de Kvk onder Sonja Kreukniet Fotografie, KvK nummer 63199858


Contactgegevens

Sonja Kreukniet Fotografie
Slakkenveen 247
3205GK Spijkenisse
06-38 38 69 19
sonja@sonjakreuknietfotografie.nl
www.sonjakreuknietfotografie.nl


Persoonsgegevens die Sonja Kreukniet Fotografie verwerkt

Ik verwerk persoonsgegevens die door u worden verstrekt en die nodig zijn om mijn diensten toe te kunnen passen. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van u maak waarop u herkenbaar bent. Met de verstrekte gegevens ga ik zo zorgvuldig mogelijk om. De volgende gegevens worden verwerkt: Voor- en achternaam, (bedrijfsnaam,) adres, postcode, woonplaats; telefoonnummer(s) en/of e-mail adres(sen), onze e-mail wisseling; uw bankgegevens, uw website, uw KvK nummer en eventueel uw social media accounts.


Grondslagen en doelstellingen

De grondslagen waarop ik uw gegevens verwerk zijn die van uitvoering van een overeenkomst en van gerechtvaardigd belang. Oftewel uw gegevens worden verwerkt voor de volgende drie doelstellingen: het uitvoeren van de door u aangevraagde opdracht(en), het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het laten zien van mijn werk via social media en direct marketing.


Sonjakreuknietfotografie.nl

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan een website kunnen worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze kunnen ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt, maar kunnen ook gebruikt worden om gegevens te verzamelen over jouw internetgedrag om zo bijvoorbeeld gerichte reclame aan te kunnen bieden. Deze website gebruikt geen cookies die inbreuk kunnen maken op uw privacy en deelt geen cookies met derden.


Gevoelige informatie

Gevoelige informatie over geloof, uiterlijk, huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische informatie, etc. sla ik alleen op door de foto’s zelf die in overleg met jou als klant worden gemaakt. Als er een portret gemaakt word waarop u te zien bent kunnen derden bijvoorbeeld uw huidskleur zien, etc. Gevoelige informatie sla ik nergens anders op!


Portretrecht

Zover ik de wet nu begrijp blijft het portretrecht van dienst naast het AVG. Even een vermelding hiervan in mijn privacy verklaring omdat mensen herkenbaar op mijn foto’s kunnen staan.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw schriftelijke toestemming. Ik zal uw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Opslag

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in mijn financiële administratie in vorm van facturen, in de adressenlijst mijn e-mail programma, de e-mailwisseling, mijn kalender en als foto’s. De computer waarop deze gegevens staan is beveiligd met een complex wachtwoord. De computer staat in een afgesloten omgeving of staat onder mijn toezicht. Tevens word er een back up gemaakt van mijn laptop naar een lokale cloud (NAS) binnen mijn eigen netwerk. Deze NAS is beveiligd met een complex wachtwoord. Mijn e-mail en kalender worden naar mijn telefoon gesynchroniseerd. Deze is met een code beveiligd.


Duur van opslag

Uw contactgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard, oftewel om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Denk aan de uitvoering van de opdracht en wettelijke verplichtingen die voor mij daaruit volgen. De met u in overeenkomst gemaakte foto’s bewaar ik minstens 1 jaar als back up en daarna totdat u mij verzoekt deze te verwijderen. Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op verwijdering.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sonja@sonjakreuknietfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer binnen vier weken, op uw verzoek.

Sonja Kreukniet Fotografie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Verwerkersovereenkomsten

Het versturen van foto’s gaat meestal via WeTransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
Ik kan uw foto’s delen op instagram. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.